VIKARIEN

Med absurd humor och vass träffsäkerhet lyfts frågor kring makt, identitet och kön.