OSMINKAT | möt konstnärer utanför scenen

Hur går repetitionsarbetet till? Hur ser ett rollarbete ut? Varifrån kommer idéerna och lusten?