Samordnarna har information om hur bokning, subventioner och betalning hanteras i alla kommuner utom Kungsbacka. I Kungsbacka görs bokningar av respektive skolas kulturombud.

Regional samordnare, all scenkonst:

Regional samordnare för besöksmålen samt kultur och hälsa:

Förskolor och grundskolor vänder sig till sin lokala samordnare:

Varberg
Falkenberg
Halmstad
Hylte
Kungsbacka
Laholm
  • Jonas Heintz – förskola, grundskola, offentliga föreställningar
    Tel 070- 239 73 44
    jonas.heintz@laholm.se

Vill du bli din skolas kulturombud? Ta kontakt med din lokala samordnare.

Welcome Stranger! This is an example Text for your fantastic Promo Box! Feel Free to delete it and replace it with your own fancy Message!